logo 02dual

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 7,003 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

กำหนดการรับสมัคร
- 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 

จำนวนรับ/คุณสมบัติ/กำหนดการ
 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระบบ Residential College มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 2558 รอบ 2

รับตรง โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ม.ธรรมศาสตร์ 2558

TCAS 62

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง หลักสูตร 4 ปี (Educational Copperation Program) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2557