logo 02dual

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,146 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
25 พฤศจิกายน 2560
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

กำหนดการรับสมัคร
- 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 

จำนวนรับ/คุณสมบัติ/กำหนดการ
 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

แถลงข่าว TCAS61 เรื่อง การรับนักศึกษารอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio

รับตรง โควตา มทร.กรุงเทพ 2560

รับตรง เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง โครงการฯ ภาคพิเศษ รอบ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557

รับตรง โควตา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2559