logo 02dual

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,616 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS ประเภทโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

กำหนดการรับสมัคร
- 16 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2560 

จำนวนรับ/คุณสมบัติ/กำหนดการ
 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา 2559

รับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 2558

รับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กรกฎาคม 2559