logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 6,588 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
01 กุมภาพันธ์ 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2561 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

จำนวนรับ/คุณสมบัติ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โควตาพิเศษโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

การคัดเลือก กสพท 2561

รับตรง สาขาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560