logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 25,001 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
09 พฤษภาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด


กำหนดการ

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559 รอบ 2

รับตรง โควตา คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 2559

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง โครงการรับสมัครผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ม.พะเยา 2559

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558