logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 09 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 38,069 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
09 พฤษภาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
- ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด


กำหนดการ

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560

รับตรง สาขาวิชาศาสนศึกษา ม.มหิดล 2558

รับตรง ม.ราชภัฏพระนคร 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2560

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2559