logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 2 การรับระบบโควตา

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 36,325 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา

รายละเอียดโครงการ
โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเด็กไทยสู่สากล
- โครงการลูกพระพิรุณ
- โครงการเพชรนนทรี
- โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
- โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ
- โครงการรับนักกีฬาดีเด่นฯ

โครงการ/กำหนดการ/จำนวนรับ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2559

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2557

รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับตรง ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และต่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต 2559 รอบ 2