logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 2 การรับระบบโควตา

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 35,261 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับระบบโควตา

รายละเอียดโครงการ
โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- โครงการเด็กไทยสู่สากล
- โครงการลูกพระพิรุณ
- โครงการเพชรนนทรี
- โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
- โครงการโควตาพิเศษ 30 จังหวัด
- โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตฯ
- โครงการรับนักกีฬาดีเด่นฯ

โครงการ/กำหนดการ/จำนวนรับ ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2559

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 2557

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง ม.พะเยา 2558