logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 42,564 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS โควตาพิเศษ 30 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร
15-30 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับ


กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2559

รับตรง โครงการต้นกล้า ICT ครั้งที่ 2 ม.พะเยา 2557

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2557

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559