logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 42,298 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS โควตาพิเศษ 30 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร
15-30 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับ


กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2560

รับตรง สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ม.พะเยา 2558