logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 41,244 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS โควตาพิเศษ 30 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร
15-30 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับ


กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการการสร้างพยาบาลของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน ม.สงขลานครินทร์ 2558

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการผลิตบัณฑิต(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 2559

รับตรง สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์) มจพ.พระนครเหนือ 2558