logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 8,366 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ 2561 รอบ 2 การรับระบบโควตา เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
15 มกราคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS โควตาพิเศษ 30 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร
15-30 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับ


กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการ สอวน. (ค่าย 2) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) 2559

รับตรง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2