logo 02dual

รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 41,940 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระบบ TCAS โควตาพิเศษ 30 จังหวัด

กำหนดการรับสมัคร
15-30 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร


จำนวนรับ


กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี 4 ปี มจพ.พระนครเหนือ 2557

รับตรง โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ(เน้นธุรกิจค้าปลีก) (ในแบบความร่วมมือกับบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ม.บูรพา 2557

รับตรง โควตา รอบ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร 2558

รับตรง โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ม.แม่ฟ้าหลวง 2558