logo 02dual

รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 8,541 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระบบ TCAS โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี  

กำหนดการรับสมัคร
- 22 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนวนรับ

กำหนดการ

 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2558

รับตรง สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล 2560

รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2559