logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2560
จำนวนผู้ชม : 15,607 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
09 พฤษภาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน 

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2561

จำนวนรับหลักเกณฑ์และองค์ประกอบ
กำหนดการ


 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

เตรียมตัว 9 วิชาสามัญ 2561

รับตรง โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ม.บูรพา 2559

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โควตา คณะวิทยาศาสตร์และ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง โครงการทับทิมสยาม ม.บูรพา 2560