logo 02dual

รับตรง โครงการทุนเพชรสุนันทา มรภ.สวนสุนันทา 2561

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 01 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 10,988 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการทุนเพชรสุนันทา มรภ.สวนสุนันทา 2561 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
30 มีนาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระบบ TCAS โครงการทุนเพชรสุนันทา

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

สาขาที่เปิดรับ
คุณสมบัติผู้สมัครกำหนดการ

 

  
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

รับตรง Active Recruitment ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง โดยใช้ผลคะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง เขตภาคกลางและภาคตะวันออก ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561