logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.พะเยา 2561 ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 13 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 15,391 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.พะเยา 2561 ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา ในระบบ TCAS ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

กำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 15 - 30 มีนาคม 2561 

คณะ/จำนวนรับ/องค์ประกอบ


คุณสมบัติผู้สมัคร


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ม.เชียงใหม่ 2560

การรับเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 2561

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2560

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับตรง GAT/PAT รอบที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559