logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561 รอบ 2 การรับนิสิตแบบโควตา

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 15 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 18,937 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561 รอบ 2 การรับนิสิตแบบโควตา เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับนิสิตแบบโควตา

กำหนดการ
4 - 10 มกราคม 2561

โครงการ ระบบรับตรง (โควตา)
- ระบบรับตรง (โควตา)
- ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์

จำนวนรับ
- 3,366 คน

โครงการ ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
จำนวนรับ
- 70 คน

- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
จำนวนรับ
- 20 คน

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
จำนวนรับ
- 55 คน

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560

รับตรง แบบพิเศษ ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาฯ 2558 รอบ 2

การรับเข้าศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รับตรง หลักสูตรนิติศาสตร์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง‬ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2559