logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561 รอบ 2 การรับนิสิตแบบโควตา

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 15 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 19,038 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561 รอบ 2 การรับนิสิตแบบโควตา เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระบบ TCAS รอบ 2 การรับนิสิตแบบโควตา

กำหนดการ
4 - 10 มกราคม 2561

โครงการ ระบบรับตรง (โควตา)
- ระบบรับตรง (โควตา)
- ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ระเบียบเพิ่มเติมสำหรับ คณะทันตแพทยศาสตร์

จำนวนรับ
- 3,366 คน

โครงการ ระบบรับตรง (โควตา) หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)
จำนวนรับ
- 70 คน

- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)
จำนวนรับ
- 20 คน

- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่ 5 ปี) โครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท
จำนวนรับ
- 55 คน

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2557

รับตรง เพิ่มเติม ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร 2560

รับตรง โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร ศรีราชา 2558

รับตรง โควตา ม.อ.ตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง Bachelor of Engineering in Software Engineering International college สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557