logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตา กลุ่ม 1

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 12,822 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 กลุ่ม 1 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในระบบ TCAS รอบ 2 กลุ่ม 1

กำหนดการรับสมัคร
- 25 ธันวาคม 2560 - 16 มีนาคม 2561

คณะ/คุณสมบัติผู้สมัครกำหนดการ/จำนวนรับ


 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) ม.บูรพา 2560

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง ระบบโควตา มทร.กรุงเทพ 2559

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558

รับตรง โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ม.เชียงใหม่ 2560

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559