logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตา กลุ่ม 1

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 6,641 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 กลุ่ม 1 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
16 มีนาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในระบบ TCAS รอบ 2 กลุ่ม 1

กำหนดการรับสมัคร
- 25 ธันวาคม 2560 - 16 มีนาคม 2561

คณะ/คุณสมบัติผู้สมัครกำหนดการ/จำนวนรับ


 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 2560

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

การคัดเลือก กสพท 2561

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2558 รอบ 2