logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1/2 PORTFOLIO

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 13,199 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1/2 PORTFOLIO เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 PORTFOLIO
 

กำหนดการรับสมัคร
- จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 - จันทร์ที่ 8 มกราคม 2561


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะที่เปิดรับ
 -  คณะวิทยาศาสตร์
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
-  คณะแพทยศาสตร์
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-  คณะเภสัชศาสตร์
-  คณะเทคโนโลยี
-  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
-  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
-  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย


กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2558 รอบ 2

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2557

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2559

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.เชียงใหม่ 2559

การรับเข้าศึกษา ม.สวนดุสิต 2561 รอบที่ 2 การรับสมัครแบบโควตา