logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1/2 PORTFOLIO

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 26 ธันวาคม 2560
จำนวนผู้ชม : 12,755 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1/2 PORTFOLIO เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 PORTFOLIO
 

กำหนดการรับสมัคร
- จันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 - จันทร์ที่ 8 มกราคม 2561


คณะที่เปิดรับ/รายละเอียด
คณะที่เปิดรับ
 -  คณะวิทยาศาสตร์
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์
-  คณะแพทยศาสตร์
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-  คณะเภสัชศาสตร์
-  คณะเทคโนโลยี
-  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
-  คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย
-  คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย
- คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย


กำหนดการ


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ม.ศิลปากร 2559

รับตรง สาขาวิชาการบัญชีบริหาร ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2558

รับตรง โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง โควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2560