logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่โจ้ 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 มกราคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,456 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่โจ้ 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
15 กุมภาพันธ์ 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระบบ TCAS รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

กำหนดการรับสมัคร
- 22 ธันวาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับ ม.6 และ ปวช.)
-แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
-แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ (โรงเรียนละ 15 คน)
-แบบไม่มีการสอบ-พิจารณาจากผลการเรียนและแฟ้มสะสมผลงาน
-โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
-โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม
-โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด


- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(สำหรับ ปวส.หรือเทียบเท่า)
-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
-โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
-โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับ ม.6 และ ปวช.)

-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน
-แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
-แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
-โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด


- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(สำหรับ ปวส.หรือเทียบเท่า)
-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับ ม.6 และ ปวช.)

-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน
-แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
-แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
-โครงการบุตรหลานเกษตรกร ผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด


- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(สำหรับ ปวส.หรือเทียบเท่า)
-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 2559

รับตรง คณะการบริหารและจัดการ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2560

รับตรง โควตา 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

รับตรง โควตา มทร.กรุงเทพ 2560

รับตรง โควตาพื้นที่ และโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2560