logo 02dual

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 16 มกราคม 2561
จำนวนผู้ชม : 9,832 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS รอบ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร


- รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร

กำหนดการ


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง โครงการ ลูกพระบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

ระบบดาวน์โหลดข้อสอบ O-NET โดย สทศ.

รวมรับตรง ที่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

รับตรง คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โครงการหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (BJM) ม.ธรรมศาสตร์ 2558