logo 02dual

รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 16 มกราคม 2561
จำนวนผู้ชม : 9,603 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS รอบ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร


- รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร

กำหนดการ


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

แถลงข่าวการประกาศผล Admissions 2560

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

รับตรง โครงการ ลูกพระบิดา 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2

รับตรง รอบ 2 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557