logo 02dual

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 20 มกราคม 2561
จำนวนผู้ชม : 27,848 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
09 พฤษภาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
- 9 - 13 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร*บางสาขาวิชาต้องใช้วิชาเฉพาะอย่าลืมสมัครนะครับกำหนดการ

 
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 2
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 3
- เอกสารแนบท้ายประกาศ 4

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2557

รับตรง โครงการ ต้นศิลป์:ศิลปะการแสดง ม.สงขลานครินทร์ 2559

การสอบ กสพท. 2559

รับตรง โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ม.มหิดล 2559 เพิ่มเติม