logo 02dual

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 28 มกราคม 2561
จำนวนผู้ชม : 33,595 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61รับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2561 นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร/จำนวนรับ/คุณสมบัติ
รับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
- 2 มกราคม - 17 เมษายน 2561

รับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก
- 2 มกราคม - 8 มิถุนายน 2561

ประกาศ/ระเบียบการ
ดูประกาศรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก
ดูประกาศรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง‬ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560 รอบ 2

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2559

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.เชียงใหม่ 2560

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559