logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตา กลุ่ม 2

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 30 มกราคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,994 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.นวมินทราธิราช 2561 รอบ 2 การรับแบบโควตา กลุ่ม 2 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ในระบบ TCAS รอบ 2 กลุ่ม 2

กำหนดการรับสมัคร
- 25 ธันวาคม 2560 - 16 มีนาคม 2561

คณะ/คุณสมบัติผู้สมัคร
กำหนดการ/จำนวนรับ 

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

กำหนดการ รับตรง ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

รับตรง คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2558

รับตรง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560