logo 02dual

รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ชม : 5,521 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS

กำหนดการรับสมัคร
- 5 -  23 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนรับ/คุณสมบัติ/กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ประกาศผลแล้ว Admission 2557

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ จุฬาฯ 2560

รับตรง(เพิ่มเติม) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี 2557

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา 2560

รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2560 รอบ 2