logo 02dual

รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนผู้ชม : 5,418 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS

กำหนดการรับสมัคร
- 5 -  23 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนรับ/คุณสมบัติ/กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการรับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์ 2557

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โควตารับตรง ม.เกษตร กำแพงแสน 2559

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา 2557

รับตรง สาขาวิชาอินเดียศึกษา นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 รอบ 2

รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ข. ม.ศิลปากร 2559