logo 02dual

รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 06 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 5,340 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ)

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2561

หลักสูตร

- สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
- สาขากิจการสาธารณะ
- สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซับพลายเชน 


จำนวนรับ/คุณสมบัติ

กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2557

รับตรง โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม (เพิ่มเติม) รอบ 2 ม.ขอนแก่น 2557

รับตรง ประเภทโควตา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

การรับเข้าศึกษา ม.พะเยา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2560 รอบ 3