logo 02dual

รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 06 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 5,211 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ม.วลัยลักษณ์ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในระบบ TCAS ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ)

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2561

หลักสูตร

- สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล
- สาขากิจการสาธารณะ
- สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซับพลายเชน 


จำนวนรับ/คุณสมบัติ

กำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 1/2 PORTFOLIO

รับตรง โครงการท็อปเท็น(Top Ten) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง เพิ่มเติม สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง รอบ 2 มรภ.สวนสุนันทา 2559

เคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) 2559

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558