logo 02dual

การรับเข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 รอบ 2

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 07 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,664 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รัับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS โครงการ Active Recruitment รอบ 2

 

ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับ  https://goo.gl/M7Zqde

คุณสมบัติ
- เกณฑ์การรับสมัคร 


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2557

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน กันยายน 2558

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา 2560

รับตรง โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557

รับตรง รอบ 2 โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ 2561