logo 02dual

รับตรง โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 12 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,696 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2561 เหตุการณ์กำลังจะสิ้นสุดในอีก
02 เมษายน 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561

จำนวนรับ/วิธีที่ใช้ในการพิจารณา

กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ม.ศิลปากร 2558

รับตรง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

การรับเข้าศึกษา ม.นเรศวร 2561 รอบ 1 การรับสมัครนักศึกษาด้วย Portfolio หรือ GPA

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558