logo 02dual

รับตรง โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 12 มีนาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 9,911 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2561 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ TCAS โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561

จำนวนรับ/วิธีที่ใช้ในการพิจารณา

กำหนดการ

 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์(โครง พสวท.) ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

การรับเข้าศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ม.ขอนแก่น 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

รับตรง โควตา ทายาทธุรกิจการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง โควตานักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2558