logo 02dual

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 6,982 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61gatpat

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ GAT/PAT 2561

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT 2561 จำแนกตามรายวิชา

 

ref: ไฟล์ประกาศผลข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ประเภทเรียนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Residential College มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี 2559

รับตรง โควตา 14 จังหวัดภาคใต้ ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ม.เชียงใหม่ 2560

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับตรง Bachelor of Engineering Degree in English Programs ม.บูรพา 2557

รับตรง‬ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ม.ธรรมศาสตร์ 2559