logo 02dual

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 6,751 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61gatpat

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ GAT/PAT 2561

 

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน GAT/PAT 2561 จำแนกตามรายวิชา

 

ref: ไฟล์ประกาศผลข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง มทร.สุวรรณภูมิ 2558

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 2560

รับตรง ม.แม่โจ้ 2559 เพิ่มเติม

รับตรง ภาคพิเศษและภาคปกติ ครั้งที่ 2 ม.บูรพา 2557

รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2557