logo 02dual

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 8,168 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek619วิชาสามัญ

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน 9 วิชาสามัญ 2561 จำแนกตามรายวิชา

ref: ไฟล์ประกาศผลข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน สิงหาคม 2558

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง โครงการทุนมงคลสุข ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) ม.บูรพา 2560