logo 02dual

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 8,386 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek619วิชาสามัญ

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน 9 วิชาสามัญ 2561 จำแนกตามรายวิชา

ref: ไฟล์ประกาศผลข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมฯ

รับตรง โครงการนักเรียนเรียนดี ม.พะเยา 2560

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 2557

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2557

รับตรง ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง คณะดำเนินการจัดสอบ สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558