logo 02dual

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 08 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 7,754 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek619วิชาสามัญ

ค่าสถิติพื้นฐานผลการสอบ 9 วิชาสามัญ 2561

ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนน 9 วิชาสามัญ 2561 จำแนกตามรายวิชา

ref: ไฟล์ประกาศผลข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการสมทบพิเศษ ป.ตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 3 ปี มจพ.พระนครเหนือ 2557

รับตรง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล 2558

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2559

รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ม.ศิลปากร 2558

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน ตุลาคม 2558