logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่โจ้ 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 12 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 7,517 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่โจ้ 2561 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในระบบ TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา 

กำหนดการรับสมัคร
- เปิดรับสมัครวันที่ 28 มีนาคม – 17 เมษายน 2561

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับ ม.6 และ ปวช.)

- แบบไม่มีการสอบ และแบบมีการสอบ
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนละ 15 คน)
- โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โควตานักศึกษาพิการ


- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(สำหรับ ปวส.หรือเทียบเท่า)
- แบบไม่มีการสอบ-พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
- โควตาผู้มีความสามารถพิเศษทาง(ดนตรี-กีฬา-นาฏศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม
- โควตาบุตรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
- โควตานักศึกษาพิการ

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับ ม.6 และ ปวช.)

- แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนละ 15 คน)


- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(สำหรับ ปวส.หรือเทียบเท่า)
-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร
- หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี (สำหรับ ม.6 และ ปวช.)

- แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน และแฟ้มสะสมผลงาน
- แบบจัดสรรโควตา-ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โรงเรียนละ 15 คน)


- หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน(สำหรับ ปวส.หรือเทียบเท่า)
-แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ระบบพิเศษ ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มรภ.สวนสุนันทา 2560

รับตรง โครงการ ศึกษิตศิลปะ ม.สงขลานครินทร์ 2560

รับตรง สอบข้อเขียน มจพ.พระนครเหนือ 2560

รับตรง โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559

รับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2561