logo 02dual

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 16 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 19,589 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
09 พฤษภาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561
 

สาขาที่เปิดรับคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

*คุณสมบัติเฉพาะดูในระเบียบการท้ายล่างกำหนดการ

 

  
- ข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- ข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์


 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ม.อุบลราชธานี 2558

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพิ่มเติม ม.บูรพา 2559

รับตรง ม.มหาสารคาม 2560

รับตรง คณะวิเทศศึกษา ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา 2558

รับตรง ครั้งที่ 3 มทร.ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 2557