logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 18 เมษายน 2561
จำนวนผู้ชม : 7,588 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยทักษิณ ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
- 9 - 13 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

*คุณสมบัติเฉพาะดูในระเบียบการท้ายล่าง

จำนวนรับกำหนดการ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 2560

การคัดเลือก กสพท 2562

รับตรง หลักสูตรนานาชาติ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2560

รับตรง โควตา มทร.พระนคร 2560

รับตรง ม.อีสเทิร์นเอเชีย 2560

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2557