logo 02dual

โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 ม.เกษตรศาสตร์ 2562

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 01 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 8,622 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek62รับตรง62รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 13 ม.เกษตรศาสตร์ 2562 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร
- ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร/จำนานรับ


คณะที่เปิดรับ 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง หลักสูตร 4 ปี (Educational Copperation Program) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ 2557

รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ม.พะเยา 2559

รับตรง กลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร,นครพนม,มุกดาหาร) ม.นครพนม 2559

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ม.เชียงใหม่ 2558