logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มทร.พระนคร 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 03 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,275 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มทร.พระนคร 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
-  9 – 13 พฤษภาคม 2561

สาขา/จำนวนรับ/คุณสมบัติ
กำหนดการ


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า (Honors Program) ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2558

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(CPIRD) และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รับตรง โควตาพิเศษตามนโยบายการให้โอกาสทางการศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2558

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2557