logo 02dual

TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 06 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 26,324 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCAS

ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561

*


*ควรศึกษาข้อมูลโดยละเอียด

ขั้นตอนการสมัคร



*เอกสารที่จำเป็นต้ัองมีคือ ป.พ. ตามรูป


กำหนดการใหม่



คู่มือ TCAS รอบ 3
- http://tcas.cupt.net/src/TCAS_R3_Manual.pdf



ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

รับตรง โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร ม.พะเยา 2559

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน มีนาคม 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง 2560

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการเพชรนครินทร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558