logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 4 Admissions

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,797 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCAS
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 4 Admissions เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS รอบที่ 4 Admissions

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561

จำนวนรับและหลักเกณฑ์
องค์ประกอบ

- GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
- O-net ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
- ผลคะแนนสอบ GAT/ PAT ให้ค่าน้ำหนัก 50%


กำหนดการ

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง ม.ราชภัฏพระนคร 2558

รับตรง โควตาพิเศษ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

รับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง ม.แม่โจ้ 2559 เพิ่มเติม

รับตรง โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. ม.ศิลปากร 2559

รับตรง โครงการการรับนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เชียงใหม่ 2558