logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 4 Admissions

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 6,652 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCAS
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง 2561 รอบที่ 4 Admissions เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในระบบ TCAS รอบที่ 4 Admissions

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2561

จำนวนรับและหลักเกณฑ์
องค์ประกอบ

- GPAX ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
- O-net ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 6%
- ผลคะแนนสอบ GAT/ PAT ให้ค่าน้ำหนัก 50%


กำหนดการ

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 2560

การคัดเลือก กสพท 2561

รับตรง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2559

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง โควตาทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น 2560