logo 02dual

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 4 Admissions

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 14,055 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCAS
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 4 Admissions เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร
- 12 - 16 มิถุนายน 2561

คณะ/สาขา 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2557

รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 2561 TCAS รอบที่ 2 โควตารับตรงเขตพื้นที่

รับตรง โครงการโควตาแหล่งฝึก (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต) ม.พะเยา 2558

รับตรง โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557