logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 4,777 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

โครงการ/รายละเอียด
1. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/EfS7Yh

2. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) (รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/Pk9mxV


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2558

รับตรง GAT/PAT รอบที่ 2 โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2558

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการ CPIRD, ODOD ม.ขอนแก่น 2560