logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 4,469 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek61TCAS61TCASรับตรง61รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการรับสมัคร
- วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561

โครงการ/รายละเอียด
1. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/EfS7Yh

2. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา (ครั้งที่ 2) (รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษา จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือโรงเรียนพระปริยัติธรรม (แผนกสามัญศึกษา) หรือการศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://goo.gl/Pk9mxV


 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาจีนธุรกิจและสาขาวิชาอังกฤษ ม.ขอนแก่น2557

รับตรง มทร.สุวรรณภูมิ 2558

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559

การรับเข้าศึกษา ม.ศิลปากร 2561

รับตรง ภาคตะวันออก 12 จังหวัด ม.บูรพา 2558