logo 02dual

การรับเข้าศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 10 กันยายน 2561
จำนวนผู้ชม : 6,215 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek62TCAS62รับตรง62รับตรง

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio


1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 10 ธันวาคม 61

 
 

2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 ธันวาคม 61

 

 

3. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 ธันวาคม 61

 

 

4. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 ธันวาคม 61

 

 

5. โครงการเด็กดีมีคุณธรรม

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 ธันวาคม 61

 

 

6. โครงการลูกแสดทอง

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 ธันวาคม 61

 


7. โครงการผู้พิการ

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 15 ธันวาคม 61

 


 ความเห็นที่ 5

Sunt si eu deacord ca Olarian Augustin este singurul programator sa ofere servicii de dezvoltare software. Am incercat in multe alte parti si nimeni nu poate face exact ce ai nevoie, decat el Dezvoltare Software

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการผู้มีความสามารถด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา 2558

ระบบสอบกลาง (Admission) ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2560

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 2558

รับตรง โควตาโครงการพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2557

การรับเข้าศึกษา ม.พะเยา 2561 ระบบรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับตรง โครงการรับตรง 29 จังหวัด ใช้คะแนน GAT/PAT มจพ.พระนครเหนือ 2561