logo 02dual

TCAS 62

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 03 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 5,199 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : TCAS62TCASdek62

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
- http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62-pr2.pdf


การบริหารจัดการสิทธิ์ ในระบบ TCAS 
- http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62-pr5.pdf

กำหนดการ TCAS
- http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62-pr4.pdf

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติในระบบ TCAS
- http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62-pr6.pdf


เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62-pr9.pdf

คู่มือระบบ TCAS สำหรับผู้สมัคร ประจำปี 2562
- http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62man.pdf

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

การรับเข้าศึกษา ม.แม่โจ้ 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio

รับตรง ทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559

รับตรง โควตารับตรงทั่วไป ม.อุบลราชธานี 2557

รับตรง โควตานักกีฬา ม.วลัยลักษณ์ 2558

รับตรง โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ ม.บูรพา 2559