logo 02dual

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 รอบที่ 1 Portfolio

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 30 ตุลาคม 2561
จำนวนผู้ชม : 1,762 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek62TCAS62TCASรับตรง62รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562 รอบที่ 1 Portfolio เหตุการณ์กำลังจะเริ่มในอีก
01 ธันวาคม 2561
  • 000000

  • 000000

  • 000000

  • 000000

SECONDS MINUTES HOURS DAYS

การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio

กำหนดการรับสมัคร
- 1 - 12 ธันวาคม 2561


คณะ/สาขา/จำนวนรับกำหนดการ

- เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการเด็กดีมีที่เรียน
- เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 2558

รับตรง โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ม.ศิลปากร 2559

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ 2559

การรับเข้าศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Porfolio