logo 02dual

รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2558

ผู้เขียน Tisanai Chatuporn
เขียนเมื่อ : 12 สิงหาคม 2557
จำนวนผู้ชม : 4,201 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek58รับตรง58รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เชียงใหม่ 2558 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กำหนดการรับสมัคร
- ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- มีสัญชาติไทยและอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
- เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง โดยไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา และไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง ที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะ
- มีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละชั้นปี ไม่น้อยกว่า 2.75  หรือ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ก่อนปีการศึกษาที่ประกาศรับสมัคร โดยมีผลการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 แต่ละชั้นปีไม่น้อยกว่า 2.75

- รายละเอียดรางวัล/โครงการที่พิจารณา
*- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) หรือ
*- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับประเทศ  การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (YSC.CS & YSC.EN) 
*- เป็นนักเรียนจากโครงการคอมพิวเตอร์โอลิมปิกที่ผ่านเข้าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ หรือ
*- เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการในระดับที่เทียบเท่ากัน กับในข้อ 3.3.1-3.3.3 ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก โดยสามารถสอบถามข้อมูลการแข่งขันที่เทียบเท่า ทาง E-mail :  cpe@eng.cmu.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 053-942023

คณะ/สาขา/จำนวนรับ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- 15 คน


 
 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง คณะครุศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2558

รับตรง แบบพิเศษ จุฬาฯ 2560

รับตรง Bachelor of Engineering in Software Engineering International college สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557

รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง โครงการรับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2557

การรับเข้าศึกษา ม.แม่โจ้ 2561