logo 02dual

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2557
จำนวนผู้ชม : 13,197 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek58รับตรง58รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2558 

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 11 พ.ย. 57 - 15 ธ.ค. 57

คุณสมบัติผู้สมัคร
มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
- IELTS ประเภท Academic ไม่น้อยกว่า 6.5 และแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน)จะต้องไม่ต่ำกว่า 6.5
- TOEFL (Internet-Based) ไม่น้อยกว่า 79
- TU-GET ไม่น้อยกว่า 550
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

 

คณะ/สาขา/คุณสมบัติ/จำนวนรับ
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ)
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
30 คน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 6 ปี
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จากในประเทศหรือต่างประเทศ
18 คน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) หลักสูตร 5 ปี
- สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 คน


 

 
 ความเห็นที่ 1

Please keep thrnoiwg these posts up they help tons.

ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง(ทั่วประเทศ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2557

รับตรง โครงการรับนักเรียนกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2559

รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559

รับตรง โควตา มทร.อีสาน นครราชสีมา 2559