logo 02dual

รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา 2558

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 10 มิถุนายน 2558
จำนวนผู้ชม : 3,632 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek58รับตรง58รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง ภาคพิเศษ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา 2558 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบกกับมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร 2 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2558 

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร/จำนวนรับ/เวลาเรียน

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โควตา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สจล.เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2559

รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤศจิกายน 2557

รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 8 ม.ขอนแก่น 2559

การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

รับตรง โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559