logo 02dual

รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ม.อุบลราชธานี 2559

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 25 ธันวาคม 2558
จำนวนผู้ชม : 2,601 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek59รับตรง59รับตรง
แสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
รับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ม.อุบลราชธานี 2559 เหตุการณ์นี้ได้ผ่านไปแล้ว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  

กำหนดการรับสมัคร
- 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 15 มกราคม 2559

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

จำนวนรับ/องค์ประกอบ

กำหนดการ


 

 
 

 


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบ และช่วงคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560

รับตรง โครงการผลิตนิสิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2559

รับตรง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง โครงการช้างเผือก ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา 2557

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.ทักษิณ 2560