logo 02dual

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2559

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 11 เมษายน 2559
จำนวนผู้ชม : 30,014 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek59รับตรง59รับตรง

รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2559 น้องสามารถชมปฎิทินแบบ อัตโนมัติ ได้ที่ - https://www.02dual.com/calendar/ 

3 พฤษภาคม 2559

รับตรง โครงการพิเศษ ม.พะเยา 2559
- www.02dual.com/admission_news/929/
รับตรง สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 สมัครด้วยตนเอง
- www.02dual.com/admission_news/952/

4 พฤษภาคม 2559
รับตรง แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/822/
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/828/

5 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559 รอบ 3
- www.02dual.com/admission_news/847/

​​​​6 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ทางไปรษณีย์
- www.02dual.com/admission_news/950/


9 พฤษภาคม 2559
รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/707/
รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/825/
รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์ 2559
- www.02dual.com/admission_news/954/
รับตรง เพิ่มเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559
- www.02dual.com/admission_news/960/

10 พฤษภาคม 2559
รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 ม.เกษตรศาสตร์ 2560
- www.02dual.com/admission_news/917/
รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ด้วยตนเอง
- www.02dual.com/admission_news/950/


13 พฤษภาคม 2559
รับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2559
- www.02dual.com/admission_news/930/
รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 8 ม.ขอนแก่น 2559
- www.02dual.com/admission_news/944/

17 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) ม.ศิลปากร 2559
- www.02dual.com/admission_news/885/

19 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559
- www.02dual.com/admission_news/961/


20 พฤษภาคม 2559
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559
- www.02dual.com/admission_news/947/

30 พฤษภาคม 2559
รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2559
- www.02dual.com/admission_news/937/
รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2559 ครั้งที่ 2
- www.02dual.com/admission_news/951/

31 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. หรือ ปวส.
- www.02dual.com/admission_news/879/
รับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559
- www.02dual.com/admission_news/942/
รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ทางไปรษณีย์
- www.02dual.com/admission_news/948/
รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2559 ครั้งที่ 2
- www.02dual.com/admission_news/962/

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ช่องทางการประกาศผล GAT-PAT 2561

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2558

รับตรง ระบบโควตา มทร.ธัญบุรี 2560

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2559

รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรง โครงการพิเศษคณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่ 2558