logo 02dual

รับตรง ที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2559

ผู้เขียน Admin
เขียนเมื่อ : 11 เมษายน 2559
จำนวนผู้ชม : 29,363 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek59รับตรง59รับตรง

รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน พฤษภาคม 2559 น้องสามารถชมปฎิทินแบบ อัตโนมัติ ได้ที่ - https://www.02dual.com/calendar/ 

3 พฤษภาคม 2559

รับตรง โครงการพิเศษ ม.พะเยา 2559
- www.02dual.com/admission_news/929/
รับตรง สาขาวิชาการจัดการ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 สมัครด้วยตนเอง
- www.02dual.com/admission_news/952/

4 พฤษภาคม 2559
รับตรง แพทย์,ทันตะฯ และเภสัชฯ ม.รังสิต 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/822/
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/828/

5 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559 รอบ 3
- www.02dual.com/admission_news/847/

​​​​6 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ทางไปรษณีย์
- www.02dual.com/admission_news/950/


9 พฤษภาคม 2559
รับตรง หลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/707/
รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์ 2559 รอบ 2
- www.02dual.com/admission_news/825/
รับตรง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทวิภาษา) ม.ธรรมศาสตร์ 2559
- www.02dual.com/admission_news/954/
รับตรง เพิ่มเติม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2559
- www.02dual.com/admission_news/960/

10 พฤษภาคม 2559
รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า รุ่นที่ 11 ม.เกษตรศาสตร์ 2560
- www.02dual.com/admission_news/917/
รับตรง สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ด้วยตนเอง
- www.02dual.com/admission_news/950/


13 พฤษภาคม 2559
รับตรง หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2559
- www.02dual.com/admission_news/930/
รับตรง ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 8 ม.ขอนแก่น 2559
- www.02dual.com/admission_news/944/

17 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาเอเชียศึกษา(โครงการพิเศษ) ม.ศิลปากร 2559
- www.02dual.com/admission_news/885/

19 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559
- www.02dual.com/admission_news/961/


20 พฤษภาคม 2559
รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559
- www.02dual.com/admission_news/947/

30 พฤษภาคม 2559
รับตรง โครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 2559
- www.02dual.com/admission_news/937/
รับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2559 ครั้งที่ 2
- www.02dual.com/admission_news/951/

31 พฤษภาคม 2559
รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2559 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ปวช. หรือ ปวส.
- www.02dual.com/admission_news/879/
รับตรง สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2559
- www.02dual.com/admission_news/942/
รับตรง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ 2559 ทางไปรษณีย์
- www.02dual.com/admission_news/948/
รับตรง คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา 2559 ครั้งที่ 2
- www.02dual.com/admission_news/962/

 

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง โครงการสถาภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง โครงการ ''ลูกพระบิดา 2'' คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2558

ด่วน รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล 2559

รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ 2559

รับตรง โครงการ Active Recruitment สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.พระจอมเกล้าธนบุรี 2558

รับตรง โครงการเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ม.ศิลปากร 2559