logo 02dual

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โดย TU STAR 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 91,612 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรงTU STAR: Gateway to Thammasat

 

""
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายให้การรับเข้าสำหรับปีการศึกษา 2560 ผ่านโครงการรับตรงของคณะที่ใช้ TU STAR ให้ดำเนินการรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 และดำเนินกระบวนการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

การสอบ TU STAR เพื่อนำผลคะแนนไปใช้สำหรับการพิจารณารับเข้าสำหรับปีการศึกษา 2560 จึงควรสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบผลคะแนน TU STAR ก่อนการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในคณะใดคณะหนึ่งที่นักเรียนสนใจ

ดังนั้น จึงขอยกเลิกการจัดสอบ TU STAR ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 6/2559 (อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559)
ครั้งที่ 1/2560 (อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560)
ครั้งที่ 2/2560 (อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560)

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบเชียงใหม่ โดยย้ายจากการสอบในครั้งที่ 5/2559 (อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559) มาเป็นการสอบในครั้งที่ 4/2559 (อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559) เพื่อให้การสอบในภูมิภาคต่างๆ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยสำหรับการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงสนามสอบดังกล่าวข้างต้น

""---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็นการสอบ เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง
ประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 กลุ่มดังต่อไปนี้
คณะไหนหลักสูตรไหน

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง(รอบ 2) วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2557

รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 2558

รับตรง รอบหลัง Admissions ม.พะเยา 2560

รับตรง สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ (จัดการเรียนการสอนที่ จ.ลำพูน) ม.เชียงใหม่ 2557

รับตรง โควตาพิเศษ 30 จังหวัด ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง โครงการวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2557