logo 02dual

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ โดย TU STAR 2560

ผู้เขียน admin
เขียนเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559
จำนวนผู้ชม : 91,450 ครั้ง
คำค้นที่เกี่ยวข้อง : dek60รับตรง60รับตรงTU STAR: Gateway to Thammasat

 

""
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีนโยบายให้การรับเข้าสำหรับปีการศึกษา 2560 ผ่านโครงการรับตรงของคณะที่ใช้ TU STAR ให้ดำเนินการรับสมัครประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 และดำเนินกระบวนการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559

การสอบ TU STAR เพื่อนำผลคะแนนไปใช้สำหรับการพิจารณารับเข้าสำหรับปีการศึกษา 2560 จึงควรสิ้นสุดภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นักเรียนสามารถทราบผลคะแนน TU STAR ก่อนการตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาในคณะใดคณะหนึ่งที่นักเรียนสนใจ

ดังนั้น จึงขอยกเลิกการจัดสอบ TU STAR ดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 6/2559 (อาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559)
ครั้งที่ 1/2560 (อาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560)
ครั้งที่ 2/2560 (อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560)

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงสนามสอบเชียงใหม่ โดยย้ายจากการสอบในครั้งที่ 5/2559 (อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559) มาเป็นการสอบในครั้งที่ 4/2559 (อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559) เพื่อให้การสอบในภูมิภาคต่างๆ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขออภัยสำหรับการยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงสนามสอบดังกล่าวข้างต้น

""---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป็นการสอบ เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าศึกษาผ่าน โครงการรับตรง
ประกอบไปด้วยข้อสอบ 4 กลุ่มดังต่อไปนี้
คณะไหนหลักสูตรไหน

 ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

รับตรง มทร.กรุงเทพ 2559

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 2560

รับตรง ระบบคัดตรงจากพื้นที่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธาณสุข 2559

รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 2559

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2558

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา 2560