logo 02dual

ศิลปะ รหัสวิชา 06 Onet 52

1 )

ทัศนธาตุ ( Visual Element ) ในข้อใดมีมิติเป็นศูนย์

2 )

ถ้าต้องการเขียนภาพให้รูปทรงดูแข็งแรงมั่นคง ควรเลือกใช้เส้นประเภทใด

3 )

ข้อใดเรียงลำดับความแห้งเร็วของสีจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง

4 )

สีในข้อใดเมื่อบีบทิ้งไว้ในจานสี แห้งแล้วไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก

5 )

Henri Matisse ซึ่งเป็นศิลปินของชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงอยู่ในช่วงต้น

ของคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นหนึ่งในศิลปินของลัทธิใดต่อไปนี้

6 )

การวาดภาพโดยเน้นหลักทัศนวิทยา ( Perspective ) ที่ถูกต้อง เริ่มขึ้นในยุคสมัยใด

7 )

ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ ( Woodcut )

คือใคร

8 )

คู่สีใดต่อไปนี้เมื่อวางเคียงคู่กัน จะขับเน้นให้กันและกันดูเด่นมากขึ้นกว่าคู่อื่น

9 )

" รัก " ใช้ในงานศิลปะประเภทใด

10 )

งานประติมากรรมไทย

11 )

ข้อใดเป็นงานประติมากรรมนูนต่ำ

12 )

ข้อใดเป็นงานศิลปะ

13 )

การอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติ คือ ทำอย่างไร

14 )

การผสมวงดนตรีในข้อใดที่เกิดก่อนและหลัง เรียงลำดับตามยุคสมัย

ประวัติศาสตร์ไทย

15 )

ถ้านักเรียนต้องการประพันธ์เพลงโดยการผสมวงมาตรฐานที่ใช้กันมานาน

ควรเป็นวงในข้อใด

จำนวนข้อทั้งหมด 0 / 15

คะแนนรวมทั้งหมดคือ 0